Minulý rok sme oslávili jubilejné 100. výročie založenia hasičského zboru v Horovciach.